Cuộc đời của michael jackson

Mặc mặc dù Michael Jackson đã tạ thế được 11 năm, nhưng hình như anh vẫn sống thuộc với các tác phẩm bất hủ theo năm tháng. 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Mặc dù đã mất được 11 năm, những thành phầm của Jackson vẫn mang lại nguồn thu khổng lồ cho công ty quản lý. Cầm thể, This is it sau khi được chào làng đã tiếp thu 200 triệu USD bên trên toàn gắng giới. Cũng chính vì những roi này làm nảy sinh hoài bão và đòi hỏi quyền lợi từ rất nhiều bên liên quan. Cho đến tận hiện tại tại trận đánh tranh giành tài sản của Michael Jackson vẫn chưa xuất hiện hồi kết.