Đề Xuất 6/2022 # Giá Vàng 24K Hôm Nay Tại Nam Định Mới Nhất # Top Like


Bạn đang xem: Đề xuất 6/2022 # giá vàng 24k hôm nay tại nam định mới nhất # top like

Giá vàng trực tuyến đường 24h nội địa ngày hôm nay

Cập nhật chi tiết bảng giá giao dịch mới nhất của những thương hiệu quà SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, giá bán vàng những ngân hàng:


Giá kim cương SJC


Giá xoàn SJC 1L, 10L cài vào 67,850,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,650,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 800,000 đồng/lượng Giá rubi SJC 5c download vào 67,850,000 đồng/lượng và bán ra 68,670,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 820,000 đồng/lượng Giá đá quý SJC 2c, 1C, 5 phân thiết lập vào 67,850,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,680,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 830,000 đồng/lượng Giá kim cương nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ download vào 53,950,000 đồng/lượng và xuất kho 54,900,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 950,000 đồng/lượng Giá đá quý nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ tải vào 53,950,000 đồng/lượng và đẩy ra 55,000,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,050,000 đồng/lượng giá Vàng nữ Trang 99.99% cài vào 53,800,000 đồng/lượng và xuất kho 54,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 700,000 đồng/lượng giá bán Vàng thiếu phụ Trang 99% cài đặt vào 52,660,000 đồng/lượng và xuất kho 53,960,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,300,000 đồng/lượng giá bán Vàng nữ giới Trang 68% thiết lập vào 35,214,000 đồng/lượng và xuất kho 37,214,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 2,000,000 đồng/lượng giá chỉ Vàng thiếu phụ Trang 41.7% cài đặt vào 20,879,000 đồng/lượng và đẩy ra 22,879,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 2,000,000 đồng/lượng
Giá tiến thưởng SJC khu vực Hồ Chí Minh / thành phố sài thành mua vào 67,850,000 đồng/lượng và bán ra 68,650,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 800,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC khu vực vực hà thành / miền bắc mua vào 67,850,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,670,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 820,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng SJC khu vực Đà Nẵng sở hữu vào 67,850,000 đồng/lượng và bán ra 68,670,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 820,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC khu vực Khánh Hòa download vào 67,850,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,670,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 820,000 đồng/lượng Giá kim cương SJC khoanh vùng Cà Mau thiết lập vào 67,850,000 đồng/lượng và xuất kho 68,670,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 820,000 đồng/lượng Giá rubi SJC quanh vùng Huế cài vào 67,820,000 đồng/lượng và bán ra 68,680,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 860,000 đồng/lượng Giá đá quý SJC khu vực Bình Phước sở hữu vào 67,830,000 đồng/lượng và xuất kho 68,670,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 840,000 đồng/lượng Giá quà SJC khu vực Đồng Nai mua vào 67,850,000 đồng/lượng và xuất kho 68,650,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 800,000 đồng/lượng Giá đá quý SJC khu vực Cần Thơ tải vào 67,850,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,650,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 800,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng SJC khoanh vùng Quãng Ngãi cài đặt vào 67,850,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,650,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 800,000 đồng/lượng Giá rubi SJC khu vực An Giang download vào 67,870,000 đồng/lượng và bán ra 68,700,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 830,000 đồng/lượng Giá rubi SJC khoanh vùng Bạc Liêu cài vào 67,850,000 đồng/lượng và xuất kho 68,670,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 820,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng SJC quanh vùng Quy Nhơn cài đặt vào 67,830,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,670,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 840,000 đồng/lượng Giá rubi SJC khu vực Ninh Thuận cài đặt vào 67,830,000 đồng/lượng và xuất kho 68,670,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 840,000 đồng/lượng Giá vàng SJC khoanh vùng Quảng Ninh mua vào 67,830,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,670,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 840,000 đồng/lượng Giá quà SJC khu vực Quảng Nam thiết lập vào 67,830,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,670,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 840,000 đồng/lượng Giá kim cương SJC khoanh vùng Bình Dương cài vào 67,850,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,670,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 820,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng SJC khoanh vùng Đồng Tháp tải vào 67,850,000 đồng/lượng và bán ra 68,670,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 820,000 đồng/lượng Giá vàng SJC khu vực Sóc Trăng sở hữu vào 67,850,000 đồng/lượng và bán ra 68,670,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 820,000 đồng/lượng Giá rubi SJC khu vực Kiên Giang cài đặt vào 67,850,000 đồng/lượng và xuất kho 68,670,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 820,000 đồng/lượng Giá rubi SJC khu vực Đắk Lắk thiết lập vào 67,820,000 đồng/lượng và xuất kho 68,680,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 860,000 đồng/lượng Giá đá quý SJC quanh vùng Quảng Bình sở hữu vào 67,830,000 đồng/lượng và bán ra 68,670,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 840,000 đồng/lượng Giá vàng SJC khoanh vùng Phú Yên cài đặt vào 67,850,000 đồng/lượng và bán ra 68,650,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 800,000 đồng/lượng Giá vàng SJC quanh vùng Gia Lai download vào 67,850,000 đồng/lượng và bán ra 68,650,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 800,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC khoanh vùng Lâm Đồng sở hữu vào 67,850,000 đồng/lượng và bán ra 68,650,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 800,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng SJC quanh vùng Yên Bái tải vào 67,870,000 đồng/lượng và bán ra 68,700,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 830,000 đồng/lượng Giá kim cương SJC khoanh vùng Nghệ An sở hữu vào 67,850,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,670,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 820,000 đồng/lượng

Giá kim cương DOJI


Giá quà SJC bán lẻ mua vào 67,800,000 đồng/lượng và xuất kho 68,640,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 840,000 đồng/lượng Giá đá quý SJC mua sắm mua vào 67,800,000 đồng/lượng và xuất kho 68,640,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 840,000 đồng/lượng Giá quà AVPL thiết lập vào 67,800,000 đồng/lượng và xuất kho 68,640,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 840,000 đồng/lượng Giá vàng Hưng sum vầy mua vào 53,900,000 đồng/lượng và xuất kho 54,700,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 800,000 đồng/lượng giá bán vàng nguyên vật liệu 99.99 sở hữu vào 53,750,000 đồng/lượng và xuất kho 54,000,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 250,000 đồng/lượng giá bán vàng nguyên vật liệu 99.9 tải vào 53,700,000 đồng/lượng và đẩy ra 53,950,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 250,000 đồng/lượng giá bán vàng cô gái trang 24K (99.99%) download vào 53,450,000 đồng/lượng và xuất kho 54,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,050,000 đồng/lượng giá vàng đàn bà trang 99.9 sở hữu vào 53,350,000 đồng/lượng và xuất kho 54,400,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,050,000 đồng/lượng giá bán vàng bạn nữ trang 99 cài đặt vào 52,650,000 đồng/lượng và bán ra 54,050,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,400,000 đồng/lượng giá chỉ vàng phụ nữ trang 18K (75%) download vào 41,880,000 đồng/lượng và xuất kho 43,880,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 2,000,000 đồng/lượng giá vàng cô bé trang 16K (68%) mua vào 35,850,000 đồng/lượng và bán ra 38,850,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 3,000,000 đồng/lượng giá bán vàng thanh nữ trang 14K (58.3%) tải vào 31,790,000 đồng/lượng và xuất kho 33,790,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 2,000,000 đồng/lượng giá chỉ vàng con gái trang 10K (41.7%) mua vào 21,460,000 đồng/lượng và xuất kho 23,460,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 2,000,000 đồng/lượng

Giá kim cương PNJ


Giá vàng Phú Quý


Giá tiến thưởng miếng SJC tải vào 67,850,000 đồng/lượng và bán ra 68,650,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 800,000 đồng/lượng Giá vàng miếng SJC nhỏ dại mua vào 67,550,000 đồng/lượng và bán ra 68,650,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,100,000 đồng/lượng Giá đá quý Nhẫn tròn ấm no (24K 999.9) thiết lập vào 53,950,000 đồng/lượng và xuất kho 54,750,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 800,000 đồng/lượng Giá xoàn Thần Tài no đủ (24K 999.9) thiết lập vào 54,200,000 đồng/lượng và xuất kho 54,950,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 750,000 đồng/lượng Giá xoàn Phú Quý cát tường (24K 999.9) download vào 54,200,000 đồng/lượng và xuất kho 54,950,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 750,000 đồng/lượng giá vàng trang sức quý 9999 (24K) tải vào 53,600,000 đồng/lượng và bán ra 54,600,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,000,000 đồng/lượng giá chỉ vàng trang sức quý 999 cài vào 53,500,000 đồng/lượng và đẩy ra 54,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,000,000 đồng/lượng giá bán vàng trang sức đẹp 99 cài vào 53,064,000 đồng/lượng và đẩy ra 54,054,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 990,000 đồng/lượng

Giá rubi Bảo Tín Minh Châu - BTMC


Giá vàng những ngân hàng


giá bán vàng ngân hàng eximbank mua vào 67,850,000 đồng/lượng và bán ra 68,670,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 820,000 đồng/lượng giá chỉ vàng acb mua vào 67,850,000 đồng/lượng và đẩy ra 68,670,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 820,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng Sacombank cài vào 67,850,000 đồng/lượng và bán ra 68,670,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 820,000 đồng/lượng Giá kim cương Vietcombank cài đặt vào 67,850,000 đồng/lượng và xuất kho 68,670,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 820,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng VietinBank download vào 67,820,000 đồng/lượng và bán ra 68,680,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 860,000 đồng/lượng

Giá quà tây / xoàn ta / vàng trắng

Hiện nay, theo doanh nghiệp SJC nên Thơ (https://sjccantho.vn), thị phần mua phân phối các sản phẩm trang mức độ nhẫn, dây chuyền, vòng cổ, kiềng, vòng tay, rung lắc ... Và những loại thanh nữ trang kim cương ta, đá quý tây cũng dao động theo giá vàng thị trường cùng những thương hiệu lớn, cụ thể giao dịch vào 24h ngày 21/06 như sau:
Giá quà Nhẫn SJCCT 99.99% (24K) mua vào 5,395,000 đồng/chỉ và đẩy ra 5,475,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều mua bán là 80,000 đồng/chỉ giá vàng người vợ trang 99.99% (24K) cài vào 5,345,000 đồng/chỉ và đẩy ra 5,475,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều mua bán là 130,000 đồng/chỉ giá bán vàng cô gái trang 99% (24K) tải vào 5,295,000 đồng/chỉ và đẩy ra 5,445,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 150,000 đồng/chỉ giá bán vàng nữ giới trang 75% (18K) cài đặt vào 3,936,000 đồng/chỉ và đẩy ra 4,136,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương là 200,000 đồng/chỉ giá vàng người vợ trang 68% (16K) cài vào 3,553,000 đồng/chỉ và đẩy ra 3,753,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương là 200,000 đồng/chỉ giá chỉ vàng người vợ trang 58.3% (14K), rubi 610 cài đặt vào 3,022,000 đồng/chỉ và đẩy ra 3,222,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương là 200,000 đồng/chỉ giá bán vàng cô gái trang 41.7% (10K) thiết lập vào 2,113,000 đồng/chỉ và xuất kho 2,313,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều mua bán là 200,000 đồng/chỉ

Đồng vàng 99.99 giá 5,395,000 - 5,465,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / phân phối ra), chênh lệch 70,000 đồng/chỉ Vàng trang sức quý 99.99 giá 5,310,000 - 5,450,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / chào bán ra), chênh lệch 140,000 đồng/chỉ Vàng trang sức 99.9 giá 5,300,000 - 5,440,000 đồng/chỉ (chiều sở hữu vào / cung cấp ra), chênh lệch 140,000 đồng/chỉ kim cương NL 99.99 giá 5,365,000 - 5,450,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / cung cấp ra), chênh lệch 85,000 đồng/chỉ quà miếng SJC tỉnh thái bình giá 6,780,000 - 6,870,000 đồng/chỉ (chiều mua vào / bán ra), chênh lệch 90,000 đồng/chỉ kim cương miếng SJC tỉnh nghệ an giá 6,785,000 - 6,865,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / cung cấp ra), chênh lệch 80,000 đồng/chỉ vàng miếng SJC tp. Hà nội giá 6,785,000 - 6,865,000 đồng/chỉ (chiều download vào / buôn bán ra), chênh lệch 80,000 đồng/chỉ rubi NT, TT 3A tỉnh thái bình giá 5,390,000 - 5,480,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / cung cấp ra), chênh lệch 90,000 đồng/chỉ rubi NT, TT 3A nghệ an giá 5,390,000 - 5,495,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / phân phối ra), chênh lệch 105,000 đồng/chỉ vàng NT, TT 3A thủ đô giá 5,395,000 - 5,465,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / phân phối ra), chênh lệch 70,000 đồng/chỉ
tiến thưởng miếng SJC giá 6,815,000 - 6,850,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / buôn bán ra), chênh lệch 35,000 đồng/chỉ tiến thưởng 99,9% giá chỉ 5,370,000 - 5,405,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / bán ra), chênh lệch 35,000 đồng/chỉ tiến thưởng 98,5% giá 5,270,000 - 5,370,000 đồng/chỉ (chiều download vào / cung cấp ra), chênh lệch 100,000 đồng/chỉ đá quý 98,0% giá 5,240,000 - 5,340,000 đồng/chỉ (chiều mua vào / buôn bán ra), chênh lệch 100,000 đồng/chỉ quà 95,0% giá bán 5,075,000 - 0 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / cung cấp ra) kim cương 75,0% giá bán 3,830,000 - 4,030,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / cung cấp ra), chênh lệch 200,000 đồng/chỉ tiến thưởng 68,0% giá chỉ 3,350,000 - 3,520,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / cung cấp ra), chênh lệch 170,000 đồng/chỉ tiến thưởng 61,0% giá 3,250,000 - 3,420,000 đồng/chỉ (chiều mua vào / phân phối ra), chênh lệch 170,000 đồng/chỉ
rubi Miếng Sjc giá chỉ 6,785,000 - 6,865,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / cung cấp ra), chênh lệch 80,000 đồng/chỉ Nhẫn 999.9 giá bán 5,370,000 - 5,450,000 đồng/chỉ (chiều sở hữu vào / buôn bán ra), chênh lệch 80,000 đồng/chỉ vàng 24k (990) giá chỉ 5,310,000 - 5,430,000 đồng/chỉ (chiều sở hữu vào / bán ra), chênh lệch 120,000 đồng/chỉ rubi 18k (750) giá bán 4,169,000 - 4,444,000 đồng/chỉ (chiều mua vào / chào bán ra), chênh lệch 275,000 đồng/chỉ rubi Trắng Au750 giá bán 4,169,000 - 4,444,000 đồng/chỉ (chiều download vào / cung cấp ra), chênh lệch 275,000 đồng/chỉ

Xem thêm: Truyên Tranh Vô Hạn Khủng Bố Full, Vô Hạn Khủng Bố

Nhẫn tròn 99.9% giá 5,370,000 - 5,400,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / buôn bán ra), chênh lệch 30,000 đồng/chỉ Nhẫn vỉ 99.99% giá 5,385,000 - 5,415,000 đồng/chỉ (chiều mua vào / phân phối ra), chênh lệch 30,000 đồng/chỉ kim cương Ý PT 18K giá 3,800,000 - 5,350,000 đồng/chỉ (chiều sở hữu vào / cung cấp ra), chênh lệch 1,550,000 đồng/chỉ xoàn 15K giá 3,080,000 - 3,500,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / phân phối ra), chênh lệch 420,000 đồng/chỉ xoàn 14K giá bán 2,600,000 - 3,300,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / bán ra), chênh lệch 700,000 đồng/chỉ tiến thưởng 10K giá chỉ 2,100,000 - 2,700,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / bán ra), chênh lệch 600,000 đồng/chỉ bạc giá 60,000 - 75,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / cung cấp ra), chênh lệch 15,000 đồng/chỉ Thần Tài 99.99% giá chỉ 5,385,000 - 5,415,000 đồng/chỉ (chiều sở hữu vào / bán ra), chênh lệch 30,000 đồng/chỉ
Giá xoàn Giao Thủy thiết lập vào 6,785,000 đồng/chỉ và bán ra 6,867,000 đồng/chỉ, chênh lệch 82,000 đồng/chỉ Giá xoàn Kim Tín cài vào 6,785,000 đồng/chỉ và đẩy ra 6,867,000 đồng/chỉ, chênh lệch 82,000 đồng/chỉ Giá đá quý Phú Hào sở hữu vào 6,785,000 đồng/chỉ và xuất kho 6,867,000 đồng/chỉ, chênh lệch 82,000 đồng/chỉ Giá vàng Kim thông thường mua vào 6,785,000 đồng/chỉ và bán ra 6,867,000 đồng/chỉ, chênh lệch 82,000 đồng/chỉ Giá kim cương Duy hy vọng mua vào 6,782,000 đồng/chỉ và bán ra 6,868,000 đồng/chỉ, chênh lệch 86,000 đồng/chỉ Giá kim cương Mão Thiệt thiết lập vào 6,783,000 đồng/chỉ và xuất kho 6,867,000 đồng/chỉ, chênh lệch 84,000 đồng/chỉ Giá kim cương Quý Tùng tải vào 6,785,000 đồng/chỉ và xuất kho 6,865,000 đồng/chỉ, chênh lệch 80,000 đồng/chỉ Giá vàng Bảo Tín bạo phổi Hải cài vào 6,785,000 đồng/chỉ và đẩy ra 6,865,000 đồng/chỉ, chênh lệch 80,000 đồng/chỉ Giá kim cương Kim Thành mua vào 6,785,000 đồng/chỉ và xuất kho 6,865,000 đồng/chỉ, chênh lệch 80,000 đồng/chỉ Giá vàng Rồng Vàng mua vào 6,787,000 đồng/chỉ và xuất kho 6,870,000 đồng/chỉ, chênh lệch 83,000 đồng/chỉ Giá vàng Duy Hiển sở hữu vào 6,785,000 đồng/chỉ và xuất kho 6,867,000 đồng/chỉ, chênh lệch 82,000 đồng/chỉ Giá kim cương Xuân Trường thiết lập vào 6,783,000 đồng/chỉ và đẩy ra 6,867,000 đồng/chỉ, chênh lệch 84,000 đồng/chỉ Giá tiến thưởng Kim Liên download vào 6,783,000 đồng/chỉ và đẩy ra 6,867,000 đồng/chỉ, chênh lệch 84,000 đồng/chỉ

1 lượng quà (1 cây vàng), 5 chỉ vàng, 2 chỉ vàng, 1 chỉ vàng, 5 phân rubi giá bao nhiêu?

Giá thanh toán giao dịch vàng SJC 9999


một lượng vàng SJC 9999 cài vào 67,850,000 và bán ra 68,650,000 5 chỉ tiến thưởng SJC 9999 cài vào 33,925,000 và xuất kho 34,325,000 2 chỉ xoàn SJC 9999 cài vào 13,570,000 và bán ra 13,730,000 1 chỉ xoàn SJC 9999 thiết lập vào 6,785,000 và xuất kho 6,865,000 5 phân vàng SJC 9999 thiết lập vào 3,392,500 và đẩy ra 3,432,500

Giá giao dịch vàng 24K (99%)


1 lượng vàng 24K (99%) thiết lập vào 52,660,000 và bán ra 53,960,000 5 chỉ kim cương 24K (99%) mua vào 26,330,000 và bán ra 26,980,000 2 chỉ rubi 24K (99%) tải vào 10,532,000 và bán ra 10,792,000 1 chỉ đá quý 24K (99%) thiết lập vào 5,266,000 và xuất kho 5,396,000 5 phân vàng 24K (99%) download vào 2,633,000 và xuất kho 2,698,000

Giá giao dịch vàng 18K (75%)


một lạng vàng 18K (75%) cài vào 39,029,000 và bán ra 41,029,000 5 chỉ xoàn 18K (75%) tải vào 19,514,500 và đẩy ra 20,514,500 2 chỉ đá quý 18K (75%) sở hữu vào 7,805,800 và bán ra 8,205,800 1 chỉ rubi 18K (75%) mua vào 3,902,900 và bán ra 4,102,900 5 phân rubi 18K (75%) cài vào 1,951,450 và bán ra 2,051,450

Giá giao dịch thanh toán vàng 14K (58.3%) 610


1 lượng vàng 14K (58.3%) 610 thiết lập vào 29,927,000 và đẩy ra 31,927,000 5 chỉ tiến thưởng 14K (58.3%) 610 thiết lập vào 14,963,500 và bán ra 15,963,500 2 chỉ xoàn 14K (58.3%) 610 cài đặt vào 5,985,400 và bán ra 6,385,400 1 chỉ rubi 14K (58.3%) 610 thiết lập vào 2,992,700 và đẩy ra 3,192,700 5 phân vàng 14K (58.3%) 610 cài vào 1,496,350 và bán ra 1,596,350

Giá giao dịch thanh toán vàng 10K (41.7%)


một lượng vàng 10K (41.7%) sở hữu vào 20,879,000 và xuất kho 22,879,000 5 chỉ tiến thưởng 10K (41.7%) cài vào 10,439,500 và đẩy ra 11,439,500 2 chỉ đá quý 10K (41.7%) thiết lập vào 4,175,800 và bán ra 4,575,800 1 chỉ kim cương 10K (41.7%) tải vào 2,087,900 và bán ra 2,287,900 5 phân đá quý 10K (41.7%) download vào 1,043,950 và xuất kho 1,143,950

Giá vàng trái đất trên sàn Kitco hôm nay

*

Giá rubi ở California - Mỹ

*

Giá vàng ở Hàn Quốc

*

Giá đá quý ở Đài Loan

*

Tham khảo: giá chỉ bạc từ bây giờ 21/6


Giá bạc lúc này tại Hà Nội


LoạiBán Ra (đồng/chỉ)Bán Ra (đồng/lượng)
Bạc 95061,750617,500
Bạc 92560,125601,250
Bạc 75048,750487,500

1 kilogam bạc hôm nay mua vào 16,581,000 đồng và bán ra 17,345,000 đồng, chênh lệch chiều giao thương là 764,000 đồng 1 ounce bạc hôm nay mua vào 470,076 đồng và đẩy ra 491,736 đồng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 21,660 đồng 1 gram bạc hôm nay mua vào 16,581 đồng và bán ra 17,345 đồng, chênh lệch chiều mua bán là 764 đồng 1 lượng (1 cây) bạc lúc này mua vào 622,000 đồng và xuất kho 650,000 đồng, chênh lệch chiều mua bán là 28,000 đồng 1 chỉ bạc từ bây giờ mua vào 62,200 đồng và xuất kho 65,000 đồng, chênh lệch chiều giao thương là 2,800 đồng Giá bạc tình 950 từ bây giờ bán ra: 61,750 đồng/chỉ, 617,500 đồng/lượng Giá tệ bạc 925 từ bây giờ bán ra: 60,125 đồng/chỉ, 601,250 đồng/lượng Giá bạc tình 750 bây giờ bán ra: 48,750 đồng/chỉ, 487,500 đồng/lượng

Giá bạc bây giờ tại Tp hồ nước Chí Minh


LoạiBán Ra (đồng/chỉ)Bán Ra (đồng/lượng)
Bạc 95061,750617,500
Bạc 92560,125601,250
Bạc 75048,750487,500

1 kilogam bạc bây giờ mua vào 16,595,000 đồng và bán ra 17,339,000 đồng, chênh lệch chiều giao thương là 744,000 đồng 1 ounce bạc hôm nay mua vào 470,473 đồng và bán ra 491,566 đồng, chênh lệch chiều giao thương là 21,093 đồng 1 gram bạc hôm nay mua vào 16,595 đồng và đẩy ra 17,339 đồng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 744 đồng một lượng (1 cây) bạc lúc này mua vào 622,000 đồng và đẩy ra 650,000 đồng, chênh lệch chiều mua bán là 28,000 đồng 1 chỉ bạc bây giờ mua vào 62,200 đồng và bán ra 65,000 đồng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 2,800 đồng Giá bạc bẽo 950 từ bây giờ bán ra: 61,750 đồng/chỉ, 617,500 đồng/lượng Giá bạc bẽo 925 lúc này bán ra: 60,125 đồng/chỉ, 601,250 đồng/lượng Giá tệ bạc 750 hôm nay bán ra: 48,750 đồng/chỉ, 487,500 đồng/lượng

1 kg bạc giá 16,109,912 đồng. Biên độ giao động trong phiên giao dịch thanh toán ở mức 16,066,408 - 16,252,804 đồng/kg 1 ounce bội bạc giá 501,074 đồng. Biên độ xê dịch trong phiên giao dịch thanh toán ở nấc 499,721 - 505,519 đồng/ounce 1 gram bạc tình giá 16,110 đồng. Biên độ dao động trong phiên giao dịch ở nút 16,066 - 16,253 đồng/gram 1 lạng (1 cây) tệ bạc giá 604,125 đồng. Biên độ xê dịch trong phiên thanh toán ở nút 602,475 - 609,488 đồng/lượng 1 chỉ bội nghĩa giá 60,413 đồng. Biên độ giao động trong phiên giao dịch ở mức 60,248 - 60,949 đồng/chỉ