Các bài hát quan họ trong đám cưới "hay" nhất

Đám cưới làm việc quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

Mời nước mời trầu nhạc ăn hỏi thật ngoạt ngào

Đám cưới ở quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

LỜI BÀI HÁT MỜI NƯỚC MỜI TRẦU _ DÂN CA quan HỌ BẮC NINH - ghê BẮC

Mời nước mời trầu (Khách cho chơi nhà)

Dân ca Quan chúng ta cổ

Khách cho í đến chơi hự hừ nhà là nghịch hự hừ nhà…

Đốt than ớ ơ dậu cơ mà quạt i nước mấy trộn trà mời fan xơi i là chén tất cả a trà này/, quý i vậy í ơ ớ nghỉ ngơi ơ quý i vậy í đôi bạn ơi…

Mỗi người ì là bạn xơi mỗi chén bát mấy mang đến em í i phấn kích là em í i ý muốn cho i/, sông i cạn í ơ ớ ở ơ sông i cạn í ơ khu đất liền…

Để em ớ ơ dậu cơ mà đi i i" lại mấy kẻo phiền là đò giang là em í i vào chùa/, thấy i chữ í ơ ớ ở ơ thấy i chữ linh à nhang…

Gần miếu là chùa chả i bén mấy duyên hương thơm í i 1 chút nào là sáng tất cả ả trăng xuông i/, sáng sủa i cả í ơ ớ sinh hoạt ơ sáng i cả í ơ sân vườn đào…

Ba bốn bạn ì là người ngồi i đấy mấy bạn nào là còn không là bao gồm ới ả buộc phải chăng i/, se tua í ơ ớ ngơi nghỉ ơ se sợi í ơ chỉ hồng.

Bạn đang xem: Các bài hát quan họ trong đám cưới "hay" nhất

Lời 2:

Nghỉ tay ( í ơ ) em nâng dòng cơi gồm đựng ( í a ) trầu..

Mắt ( í ) em nhìn, nhìn em liếc, liếc em trông.. Chiếc cơi tất cả đựng ( í a ) trầu..

Trầu têm ( a ới a hự ờ là ) cánh ( í ) phượng thuộc rằng là dâng lên..

Dâng ( ơ à lên là ) lên em mời ( ì í a ) người ( i i a á à ) fan ( ư hư ứ đọng hự ) fan ơi

Ai ơi nay có thấu, người ơi nay bao gồm nhớ ( ơ hơ ) chăng..

Xem thêm: Top 12 Quán Ăn Ngon Ở Cầu Giấy Hà Nội, Top 10 Quán Ăn Ngon Cầu Giấy Bạn Không Thể Bỏ Qua

chăng là đến chúng em chăng?

Ai ơi nay có thấu, người ơi nay bao gồm nhớ ( ơ hơ ) chăng.i.

chăng là đến chúng em chăng?

Ư hỏng ư hự hời hư….

Lời thơ:

Mấy lúc khách cho chơi nhà,

Đốt than quạt nước trộn lẫn trà em mời fan xơi.

Trà này quý vậy fan ơi,

Mỗi người mỗi bát cho em vui lòng.

Em mong cho sông cạn đất liền,

Để em đi lại kẻo phiền đò giang.

Vào chùa thấy chữ linh nhang,

Gần chùa chả bén duyên mùi hương chút nào!

Sáng trăng xuông sáng cả vườn cửa đào,

Ba bốn người ngồi đấy, có fan nào còn không?

Nên chăng se tua chỉ hồng

Mời nước mời trầu nhạc đám hỏi thật ngoạt ngào

Đám cưới ngơi nghỉ quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 1

*

Mời nước mời trầu nhạc ăn hỏi thật ngoạt ngào

Đám cưới sinh hoạt quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 2

*

Mời nước mời trầu nhạc ăn hỏi thật ngoạt ngào

Đám cưới sinh hoạt quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 3

*

Mời nước mời trầu nhạc ăn hỏi thật ngoạt ngào

Đám cưới sống quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 4

*

Mời nước mời trầu nhạc đám cưới thật ngoạt ngào

Đám cưới sinh hoạt quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 5

*

Mời nước mời trầu nhạc ăn hỏi thật ngoạt ngào

Đám cưới ngơi nghỉ quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 6

*

Mời nước mời trầu nhạc đám cưới thật ngoạt ngào

Đám cưới sinh hoạt quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 7

*

Mời nước mời trầu nhạc ăn hỏi thật ngoạt ngào

Đám cưới sinh sống quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 8

*

Mời nước mời trầu nhạc đám hỏi thật ngoạt ngào

Đám cưới ngơi nghỉ quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 9

*

Mời nước mời trầu nhạc ăn hỏi thật ngoạt ngào

Đám cưới ở quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 10

*

Mời nước mời trầu nhạc ăn hỏi thật ngoạt ngào

Đám cưới ngơi nghỉ quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 11

*

Mời nước mời trầu nhạc ăn hỏi thật ngoạt ngào

Đám cưới sinh sống quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 12

*

Mời nước mời trầu nhạc đám cưới thật ngoạt ngào

Đám cưới nghỉ ngơi quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 13

*

Mời nước mời trầu nhạc đám cưới thật ngoạt ngào

Đám cưới sinh sống quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa

ảnh: 15

*

Mời nước mời trầu nhạc đám cưới thật ngoạt ngào, đám hỏi ở quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa, quan chúng ta mời nước mời trầu, mời nước mời trầu dân ca quan bọn họ bắc ninh, bài bác hát đám cưới ý nghĩa nhất


Thẻ: Mời nước mời trầu nhạc ăn hỏi thật ngoạt ngào, đám hỏi ở quảng Lộc quảng Xương thanh Hóa, quan họ mời nước mời trầu, mời nước mời trầu dân ca quan bọn họ bắc ninh, bài bác hát đám hỏi ý nghĩa nhất