Kiểu Dữ Liệu Trong C

Kiểu tài liệu / Data type là gì?

Trong xây dựng C/C++ (hoặc các ngôn ngữ khác), kiểu dáng dữ liệu chính là phần khẳng định các giá chỉ trị nhưng một biến có thể nhận hay giá chỉ trị nhưng mà một hàm rất có thể trả về.

Bạn đang xem: Kiểu dữ liệu trong c

Kiểu dữ liệu của một biến, khẳng định kích thước (số byte) của trở nên đó.

Có 4 kiểu tài liệu trong xây dựng C/C++ là: Kiểu tài liệu cơ bản, kiểu tài liệu enum, kiểu void và kiểu dữ liệu nâng cao.

Kiểu tài liệu cơ bản

Kiểu tài liệu cơ phiên bản là kiểu dữ liệu số học, hoàn toàn có thể là số nguyên (integer) hoặc số thực (float).

Kiểu số nguyên (integer)

Với kiểu dữ liệu số nguyên (integer) ta có những loại sau:

KiểuKích thướcVùng giá trị
char1 byte-128 cho tới 127 hoặc 0 cho tới 255
unsigned char1 byte0 tới 255
signed char1 byte-128 tới 127
int2 hoặc 4 bytes-32,768 cho tới 32,767 hoặc -2,147,483,648 cho tới 2,147,483,647
unsigned int2 hoặc 4 bytes0 tới 65,535 hoặc 0 tới 4,294,967,295
short2 bytes-32,768 tới 32,767
unsigned short2 bytes0 cho tới 65,535
long4 bytes-2,147,483,648 cho tới 2,147,483,647
unsigned long4 bytes0 tới 4,294,967,295

Cùng là tài liệu kiểu số học nhưng lại ta lại có không ít kiểu không giống nhau. Việc này góp tiết kiệm bộ lưu trữ là linh động hơn trong việc lưu dữ liệu.

Xem thêm: Vua Gái Goi Sinh Viên Cao Cấp Hà Nội, Gái Gọi Sinh Viên Pg Cao Cấp Sdt Zalo

Ví dụ khi lưu giữ tuổi một người ta chỉ việc dùng kiểu char hoặc unsigned char. Vừa huyết kiệm bộ lưu trữ nhưng vẫn đảm bảo có thể lưu toàn bộ các tuổi hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhưng với trường hợp tài liệu lớn hơn, như số fan trong một quốc gia thì lên đến con số hàng triệu. Cho nên vì vậy ta phải sử dụng loại dữ liệu khác như int

Kiểu số thực (float)

Tương từ với kiểu dữ liệu số thực (dấu phẩy động) ta cũng có các một số loại sau:

KiểuKích thướcVùng giá trịĐộ chính xác
float4 byte1.2E-38 cho tới 3.4E+386 vị trí thập phân
double8 byte2.3E-308 cho tới 1.7E+30815 địa chỉ thập phân
long double10 byte3.4E-4932 cho tới 1.1E+493219 vị trí thập phân

Code ví dụ:

#include #include int main() int age = 25; int population = 85000000; // 85 triệu printf("Age: %d - Population: %d ", age, population); float pi = 3.14; // giá trị số pi printf("pi: %f ", pi); printf("Storage size for int : %d ", sizeof(int)); // size kiểu int printf("Storage kích thước for float : %d ", sizeof(float)); // form size kiểu float return 0;Kết quả:

*

Kiểu dữ liệu Enum

Kiểu tài liệu Enum trong ngữ điệu C hay còn được gọi là kiểu dữ liệu cố định, hình dạng liệt kê. Cực hiếm của một Enum chỉ hoàn toàn có thể nhận cực hiếm là một số các số nguyên mang đến trước.

Kiểu Enum này khá giống với phong cách Enum trong Java, Node.js hay Python…

Kiểu Void

Kiểu void dùng xác định không có giá trị như thế nào (không bắt buộc là null).

Nó được sử dụng trong các trường đúng theo sau đây:

Kiểu trả về của một hàm: khi một không trả về tài liệu gì thì hàm đó bao gồm kiểu void

Ví dụ:

void hello() printf("hello world");Hàm với tham số void (tức là hàm không có tham số đầu vào)Ví dụ: 2 cách viết sau đây tương đương nhau:

void hello() printf("hello world");// tương tự vớivoid hello(void) printf("hello world");Con trỏ hình dáng void void * được dùng để làm tham chiếu thới showroom của một đối tượng người dùng (chứ không phải là một trong kiểu tài liệu mới. Phần này hơi khó hiểu mình sẽ có bài riêng)

Kiểu dữ liệu nâng cao

Các vẻ bên ngoài dữ liệu cải thiện của C gồm:

Con trỏ (pointer)Kiểu mảng (array)Kiểu cấu trúc (structure)Kiểu unionKiểu hàm (function)

Kiểu tài liệu boolean

Kiểu bool, boolean trong thiết kế C/C++

Lưu ý

Kiểu String

C/C++ không tồn tại loại tài liệu string (text) dùng để hiển thị văn bản. Để hiển thị những giá trị hình dáng text/string, ta sử dụng kiểu char. Thực chất char vẫn là kiểu số, nhưng phụ thuộc vào giá trị nhưng mà nó được hiểu thành những ký tự vào bảng mã ASCII. Một đoạn text/string vào C/C++ sẽ là 1 mảng char

Ví dụ số 32 tương xứng với vệt cách, 48 khớp ứng với ký tự "0", 65 tương xứng với ký kết tự "A".

Để hiển thị đoạn text ‘hello’ thì ta bắt buộc mảng char tương xứng là <104, 101, 108, 108, 111>

Kiểu bool

Trong lập trình sẵn C, thực ra bool đó là kiểu integer (0 tức là false, khác 0 tức là true)