Giải bài 1,2,3,4 trang 143 sgk toán lớp 5: luyện tập thời gian

Viết số phù hợp vào ô trống: Một bé ốc sên trườn với vận tốc 12cm/phút. Hỏi nhỏ ốc sên đó trườn được quãng mặt đường 1,08m trong thời hạn bao lâu ?


Viết số thích hợp vào ô trống:

 

*

Phương pháp giải:

Muốn tính thời gian ta rước quãng đường chia cho vận tốc.

Bạn đang xem: Giải bài 1,2,3,4 trang 143 sgk toán lớp 5: luyện tập thời gian

(t = s : v)

Lời giải chi tiết:

Muốn tính thời hạn ta rước quãng đường chia cho vận tốc, giỏi (t = s : v).

Ta có: (261: 60 = 4,35) ;

(78: 39 = 2 );

(165 : 27,5 = 6);

(96 : 40 = 2,4).

Vậy ta có bảng kết quả như sau:

*


Một nhỏ ốc sên trườn với tốc độ (12cm/)phút. Hỏi nhỏ ốc sên đó trườn được quãng mặt đường (1,08m) trong thời hạn bao thọ ?

Phương pháp giải:

- Đổi đơn vị chức năng đo quãng đường sang đơn vị xăng-ti-mét.

- Muốn tính thời gian ta đem quãng đường phân chia cho vận tốc.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: (12cm/)phút

1,08 m: ... Phút?

Bài giải

Đổi: (1,08m = 108cm).

Thời gian con ốc sên bò hết quãng đường sẽ là :

(108 : 12 = 9) (phút)

Đáp số: (9) phút. 


Vận tốc cất cánh của một bé chim đại bàng là 96km/giờ. Tính thời gian để bé đại bàng đó cất cánh được quãng con đường 72km.

Phương pháp giải:

Muốn tính thời hạn ta đem quãng đường chia cho vận tốc.

Xem thêm: Chôn Vùi Bí Mật: Phim Bí Mật Chôn Vùi Tập Cuối, Control Z: Bí Mật Giấu Kín

(t = s : v)

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: 96km/giờ

Quãng đường: 72 km

Thời gian: ....?

Bài giải

Thời gian để con đại bàng cất cánh được 72km là:

(72 : 96 =0,75) (giờ)

(0,75) tiếng (= 45) phút

Đáp số: (45) phút.


Một bé rái cá rất có thể bơi với vận tốc 420m/phút. Tính thời gian để rái cá bơi được quãng con đường 10,5km.

Phương pháp giải:

- Đổi đơn vị chức năng đo của quãng đường sang đơn vị mét.

- Muốn tính thời hạn ta mang quãng đường phân tách cho vận tốc.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: 420m/phút

Quãng đường: 10,5km

Thời gian: ...?

Bài giải

Đổi: 10,5km = 10500m.

Thời gian nhằm rái cá bơi lội được quãng đường 10,5km là: 

10500 : 420 = 25 (phút)

Đáp số: 25 phút.


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp giupviechcm.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng giupviechcm.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép giupviechcm.com giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.