TOP 7 CÁCH TRA TỪ ĐIỂN VIỆT HÀN CHÍNH XÁC VÀ DỄ DÀNG

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Top 7 cách tra từ điển việt hàn chính xác và dễ dàng

*
*
*

Từ điển Hàn Việt.Korean-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu giúp từ điển WordNet, từ điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn gồm thể cài đặt app ứng dụng từ điển bên trên Windows nhằm tra từ bỏ điển tiện lợi khi gọi văn bạn dạng trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ bỏ điển a walking (living) dictionary: trường đoản cú điển sống, bạn học rộng lớn biết nhiều (định ngữ) có tính chất từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: giờ Anh sách vở
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : từ bỏ điển tự động
composite external symbol dictionary : từ điển cam kết hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ bỏ điển cam kết hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : tự điển máy tính
descriptor dictionary : tự điển miêu tả
dictionary code : mã tự điển
dictionary order : trang bị tự từ điển
electronic commerce dictionary : từ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : từ bỏ điển ký kiệu kế bên
frequency dictionary : tự điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ vật từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : từ bỏ điển tài liệu tích vừa lòng
machine dictionary : tự điển thứ
main dictionary : trường đoản cú điển bao gồm
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : từ bỏ điển gửi vị
relocation dictionary : từ điển đưa vị trí
relocation dictionary : từ bỏ điển định vị lại
relocation dictionary : tự điển tái định vị
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ bỏ điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Xem Phim Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm 2015 Full Hd Vietsub, Hoa Lệ Mạo Hiểm

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish